Firing

 • 111firing data calculation — šaudymo nuostatų skaičiavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikiklio, pabūklinio kampo ir kitų nuostatų apskaičiavimas. atitikmenys: angl. firing data calculation rus. расчет установок для стрельбы ryšiai: dar žiūrėk – galutinių šaudymo… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 112firing line — ugnies ruožas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vietovės baras, skirtas tankų, motorizuotųjų pėstininkų (ginkluotų pėstininkų kovos mašinomis) ir artilerijos padaliniams išskleisti, siekiant tiesiogine ugnimi atremti priešo tankų ir pėstininkų… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 113firing pin — skiltuvas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skeliamojo mechanizmo dalis, kurio smailus galas yra daužiklis. Skiltuvas šūvio metu juda kapsulės link veikiamas skeliamosios spyruoklės arba nuo gaiduko smūgio ir, smogdamas į kapsulę (kapsulinę… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 114firing position — ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Parengtas užimti arba artilerijos būrių užimtas vietovės rajonas. Ugnies pozicijoje įrengiamos aikštelės (apkasai) pabūklams, šaudmenų priedangos, ugnies valdymo punktas, pabūklų skyrių… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 115firing position area — ugnies pozicijų rajonas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vietovės rajonas, kuriame išdėstomos artilerijos vieneto ↑ugnies pozicijos. Artilerijos diviziono (bataliono) ugnies pozicijų rajone kiekvienai baterijai rengiamos dvi trys ugnies… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 116firing position area reconnaissance — ugnies pozicijų rajono žvalgyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerinės žvalgybos veiksmai renkant ugnies pozicijas ir privažiavimo kelius; sudedamoji artilerinės žvalgybos dalis. Priklausomai nuo aplinkybių ugnies pozicijų rajonus žvalgo …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 117firing signal — ugnies leidimo signalas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Signalas, pagal kurį leidžiama ugnis (raketa). atitikmenys: angl. firing signal rus. сигнал для открытия огня …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 118firing spring — skeliamoji spyruoklė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamojo ginklo spynos skeliamojo mechanizmo sudedamoji dalis. Skeliamoji spyruoklė šūvio metu veikia skiltuvą su daužikliu, kuris staigiai juda pirmyn kapsulės (kapsulinės įvorės) link.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 119firing time — šaudymo trukmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies uždavinio atlikimo (artilerinio antpuolio) laikas. Šaudymo trukmė nustatoma atsižvelgiant į taikinį (taikinius), ugnies uždavinio pobūdį, taktinę situaciją (artilerijos kovos veiksmų… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 120firing duration — degimo trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. burning time; firing duration vok. Brenndauer, f; Brennzeit, f rus. длительность сгорания, f pranc. durée de combustion, f …

  Fizikos terminų žodynas